සබරගමු සාහිත්‍යය ...

සබරගමු මතක වත..

අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන වටිනාම තැනක් තමයි රීඩිම කියන්නේ.අපේ  වචනෙන් එහෙම කිව්වට මේකේ හරි නම Reading hall .මේකේ කව්රු හරි අතින් ලියවුනු කවි වගයක් තමයි  මේ...
කියවල බලල තව කාගාව හරි තියෙනවනම් මේකට එකතු කරන්න.